تحلیل آمار استانها در انتخابات ریاست جمهوری

فقط روحانی و‌ رضایی در استان‌زادگاهشان اول شدند

سایت استان: نگاهی گذرا به آرای شش کاندیدای ریاست‌جمهوری نشان می‌دهد که فقط روحانی‌ و‌ رضایی در استان‌‌های زادگاهشان اول شدند. رای روحانی در قم، تهران و مازنداران عجیب است البته انتظار می رفت که خوزستان به رضایی رای بدهد و یزدی ها هم خط را از همشهری خودشان محمدرضا عارف گرفته و پشت روحانی […]

پربازديد