تخته سیاه

بلاد شاپور تخته سیاهی برای دلنوشته های مردم

تمایل به جاودانه شدن در کنار میراث کهن بلادشاپور اثر ارزشمند تاریخی حمام کهیار در بلادشاپور (دهدشت قدیم) را به تخته سیاهی برای ثبت یادگاری و دلنوشته تبدیل کرده است. میراث فرهنگی تبلور فرهنگ باور هنر و تاریخ هر سرزمین است که پاسداشت و نگاهداشت این میراث از گذشته تاکنون وجود داشته است. با در […]

پربازديد