تخریب مدیران

” پشت پرده تخریب مدیران استانی “

سایت استان: حامد اتابک خط تخریب مدیریت ها در استان، مدتهاست که با اهداف خاص شروع گردیده و این بار پس از “استاندار” و “نمایندگان مجلس شورای اسلامی ” مدیران ارشد سازمان ها را هدف قرار داده اند که مطمئنا، عموم اهل نظر ومردم استان، بر عمق ماجرا، وقوف کامل داشته و به نیکی، سره […]

پربازديد