تخلف مدیران

تشکیل کمیته تعامل برای کاهش در تخلفات مدیران

رئیس دیوان محاسبات کشور که به یاسوج سفر کرده است از تشکیل کمیته تعامل در استان ها خبر داد و گفت: بیشترین پرونده های تخلف در دیوان محاسبات را مربوط تخلفاتی است که بدون سوء نیت انجام شده و برای کاهش این تخلفات قرار است در همه استان ها کمیته تعامل تشکیل شود امیر حسین […]

پربازديد