تدوین کتاب

تدوین و گردآوری ۱۷ کتاب در حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد

رئیس حوزه هنری استان کهگیلویه و بویراحمد از تدوین و گردآوری ۱۷ کتاب در بخش های مختلف در این حوزه خبرداد.

پربازديد