تردد در محیط طراحی

تردد در محیط طراحی

  در همه حال از ساعات شبانه روز در هر محیط و شرایط اقلیمی بشر با زبان و فرهنگ خاص خود به گفتگو می پردازد و ارتباطات مورد نظر خود را با کلام و الفبای شناسای خود بسط و گسترش می دهد . در این میان انتقال اندیشه و فهوای کلام هنرمند به زبان و […]

پربازديد