تروریسم

جهان ِ جنگ

سایت استان: محسن خرامین در یکی از سکانس‌های پایانی فیلم «قلمرو خداوند» ساخته ریدلی اسکات، بالین ایبلین سردار سپاه رومی‌ها از صلاح الدین می‌پرسد: ارزش اورشلیم به چیست؟(که بخاطر آن اینهمه جنگ اتفاق می‌افتد) صلاح الدین در جواب می‌گوید« هیچ چیز» و لحظاتی بعد در حالی که دستش را به نشانه شروع جنگ بالا گرفته […]

پربازديد