ترکیدگی لوله

بافت قدیم یاسوج از مدار آبی خارج می شود/ لوله کشی های شهری که تبدیل به چشمه های طبیعی می شوند

در کمیسیون حفاری شهرستان بویراحمد هدر روی آب در شهر یاسوج تأیید شد و از دلایل آن استفاده از لوله تولید داخلی عنوان شد.

پربازديد