تشکل مردم نهاد

۱۹۵ تشکل مردم نهاد در استان نیمه‌فعال یا غیر‌فعال هستند

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۱۹۵ تشکل مردم نهاد در استان نیمه فعال یا غیر فعال هستند.

پربازديد