تشکل های مردم نهاد

سازمان‌های مردم نهاد آلوده سیاست نشوند

فرماندار بویراحمد بر فعالیت تشکل‌ها در چارچوب اهداف سازمانی آن‌ها تاکید کرد و گفت: تشکل‌هایی که سیاسی نیستند نباید آلوده سیاست شوند.

پربازديد