تصاویر رای دادن کارکنان استانداری

استاندار و همکارانش رای دادند/ تصاویر

سایت استان: استاندار کهگیلویه و بویراحمد، معاونان و دست اندرکاران ستاد انتخابات استان در صندوق سیار شماره 63 رای خود را به صندوق انداختند. .  

پربازديد