تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص لنده

تصویب نامه هیئت وزیران برای شهرستان شدن لنده / تصویر

سایت استان: لنده سرانجام شهرستان شد. پس از سالها پیگیری و فعالیت های مستمر و تلاشهای افراد مختلف، سرانجام هیات وزیران در جلسه مورخ 29/09/1391  ایجاد شهرستان لنده به مرکزیت شهر لنده را تصویب کرد. بر اساس تصویب نامه هیات وزیران که از سوی دفتر آقای سید کامل تقوی نژاد معاون اسبق وزارت اقتصاد و […]

پربازديد