تعاون،كار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد

مظاهری مدیرکل اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان شد

سایت استان: طی حکمی از سوی وزیر کار مدیرکل اداره کار، تعاون و امور اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد. بنا به این گزارش، طی حکمی از سوی وزیر کار صابر مظاهری به عنوان مدیرکل اداره کار، تعاون و امور اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد. مظاهری که پیش از این به عنوان سرپرست اداره […]

پربازديد