تعاون، کار و رفاه کهگیلویه

پاسخ رئیس تعاون کار و رفاه کهگیلویه به جوابیه نظام مهندسی ساختمان

سایت استان: در پی سخنان رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جشن هفته کارگر در سالن اجتماعات فرمانداری کهگیلویه و نشست با اصحاب رسانه و جوابیه نظام مهندسی به این سخنان، یوسف پهناور رئیس اداره تعاون، کار و رفاه کهگیلویه توضیحات تکمیلی در خصوص مباحث صورت گرفته طی روزهای گذشته برای سایت استان ارسال کرده […]

پربازديد