تعاونی مسکن ادارات

تعاونی‌ ادارات در سایه مدیران و مسئولان ساخت و ساز غیرمجاز می‌کنند

راه‌اندازی تعاونی مسکن در سازمان‌ها و ارگان‌ها که در سایه مدیران و مسئولان در حاشیه شهر یاسوج کار می‌کنند خود از دلایل سکونتگاه‌های غیرمجاز است.

پربازديد