تعزیرات حکومتی بهمئی

تخلف شهردای چرام در تعطیلات نوروزی/ تشکیل 70 پرونده تعزیراتی در چرام، بهمئی و لنده

رئیس تعزیرات حکومتی بهمئی وشعبه سیار شهرستانهای چرام و لنده از تشکیل 32پرونده تعزیراتی در شهرستان چرام و 38 پرونده تعزیراتی در شهرستان لنده خبر داد.

پربازديد