تعزیرات حکومتی گچساران

ورود و خروج کالای قاچاق در گچساران زیاد است

فرماندار شهرستان گچساران گفت: ورود و خروج کالاهای قاچاق در شهرستان گچساران که به عنوان یک مرز در مسیر ترانزیتی محسوب مشود بیشتر از دیگر شهرهای استان است.

پربازديد