تعطیلی جایگاه های CNG

علت تعطیلی جایگاه های CNG در یاسوج چیست؟

تعطیلی اکثر جایگاه های CNG در شهر یاسوج باعث نارضایتی شهروندان و به وجو آمدن صف های کیلومنری در این شهر شده است و معلوم نیست تا چه زمانی مردم باید این شرایط را تحمل کنند.

پربازديد