تعهدات

بزرگترین پروژه عمرانی گچساران در آستانه تعطیلی

معاون اجرایی کارفرمای شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران از تعطیلی احتمالی سد چم شیر به عنوان بزرگترین پروژه عمرانی شهرستان گچساران خبر داد.

پربازديد