تعهد تشكيلاتی

“تعهد تشکیلاتی”

سایت استان: رسول منتجب‌نیا با توجه به ضرورت فعالیت سیاسی در جامعه و اینکه این فعالیت‌ها به صورت انفرادی، یا عملی نیست و یا مفید و موثر نخواهد بود، ضرورت کار تشکیلاتی و فعالیت دسته‌جمعی سیاسی بسیار روشن و مبرهن خواهد بود. افرادی که می‌خواهند فعالیت سیاسی کنند،‌ لزوما باید در قالب تشکیلات تعریف شده […]

پربازديد