تغییر مدیریتی

ماندگاری چمن بر صندلی ریاست علوم پزشکی

وزیر بهداشت با رد هرگونه تغییرات مدیریتی در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، به شایعه تغییر رئیس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد پایان داد.

پربازديد