تفنگ برنو

چرایی نام و تاریخچه «تفنگ برنو»

سایت استان: جهانگیر ایزدپناه در هر کشوری و یا هر قومی و منطقه ای بنا به سلیقه و ذوق و روحیات و شرایط زیستی – محیطی آن منطقه و قوم یک وسیله یا ابزاری چنان با ذوق و روحیات و زندگی آن ها درمی آمیزد که برای مدتی طولانی و تا زمانی که آن شرایط […]

پربازديد