تقلیل

تقلیل ماجرا به شخصی به نام «علی مطهری»

دو هفته از لغو سخنرانی علی مطهری؛ نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در شهر مقدس مشهد و در روز بزرگ اربعین می‌گذرد و هنوز تنور این ماجرا گرم است. مخالفان لغو سخنرانی، از یک طرف و مخالفان علی مطهری و مواضعش – که بدون توجه به جوانب دیگر قضیه صرفا به مخالفت با او می‌اندیشند […]

پربازديد