سایت استان کهگیلویه و بویراحمد
تقوی بهبهانی

“آقا شیروان” سفیر صلح و یکی از آخرین تک سواران نسل پسین بویراحمد

۱۳۹۲/۱۰/۰۷،

سایت استان: دکتر علی آرام سلسله کوی دوست حلقهَ دام بلا است  / هرکه در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست بر آن بودم تا نقدی بر پژوهش نویسنده محترم جناب آقای تقوی بهبهانی بنگارم، اگر چه کدها و نشانه هایی مثبت از آن نوشته در رسای نسل جدید دیده می شود، چه آنکه …

بیشتر...
“آقا شیروان” سفیر صلح و یکی از آخرین تک سواران نسل پسین بویراحمد

دروغی بزرگ علیه “عصردنا” یا …

۱۳۹۱/۱۰/۱۴،

انتشار سلسله مطالب توهین‌آمیز نقد تاریخ بویراحمد به قلم ” عبدالحمید تقوی بهبهانی” در سایت “عصردنا ” طی چند ماه گذشته الهتاب‌های فروانی‌ را در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد ایجاد کرده بود. به گزارش سایت استان، بعد از واکنش‌ها و پیگیری‌های شهروندانی بویراحمدی از طریق نهادهای مسئول و قضایی، تقوی بهبهانی (نویسنده مطالب) ضمن …

بیشتر...
دروغی بزرگ علیه “عصردنا” یا …

عذرخواهی تقوی بهبهانی از مردم بویراحمد

۱۳۹۱/۱۰/۱۳،

سایت استان: نویسنده مقالات تاریخ نگاری در بویراحمد طی یادداشتی کوتاه از کسانی که به نحوی اسمی از آنها برده و یا این مطالب دلخوری و نگرانی آنها را موجب شد، دلجویی کرد. متن کامل این یادداشت بدین شرح است: اخیرا سلسه مقالاتی ناتمام با عنوان تاریخ نگاری دربویراحمد، درنقد تاریخ نویسی محلی و بومی …

بیشتر...
عذرخواهی تقوی بهبهانی از مردم بویراحمد

انکار تاریخ خود فریبی است

۱۳۹۱/۰۹/۲۶،

سرزمین کُهگلو از کوفه سر دارد  / به زیر هر بلوطی نَعش مقتولی به بَر دارد من فکر میکنم که : تاریخ هر ملت یا قومی با هر شکل و محتوایی برترین داشته اوست و نویسنده ی تاریخ حقیقی، بی شک انسانی شرافتمند و والاست . لذا باید به استناد حقایق تاریخی ، استان کهگیلویه …

بیشتر...
انکار تاریخ خود فریبی است

نامه اى به آقای تقوی بهبهانی نويسنده مطالب تاريخى بويراحمد

۱۳۹۱/۰۸/۲۷،

جناب آقاى عبدالحميد تقوى بهبهانى، سلام نشانى و شناختى ازهويت وشخصيت شما ندارم، مجراى رسانه ى مجازى یکی از سایتهای محلی ما را به خوانش نگارشهاى پيوسته اى كه همگى با تفكر واحد بويراحمد ستيزى به رشته تحرير درآمده اند، برآن واداشت تا سخنى كوتاه از همان مجراى مجازى با شما داشته باشم. اول ازخودم …

بیشتر...
نامه اى به آقای تقوی بهبهانی نويسنده مطالب تاريخى بويراحمد

تاریخ بویراحمد ریشه دار و با افتخار

۱۳۹۱/۰۸/۲۳،

سایت استان: در پی انتشار مطلبی با عنوان( تاریخ بویراحمدغیر قابل دفاع است) آن هم توسط یک هم استانی به نام تقوی بهبهانی در سایت عصر دنا برآن شدم که چند خطی کوتاه در این مورد بنویسم زیرا معتقدم تاریخ بویراحمد آنقدر ریشه دار تاریخی وبا افتخار است که هر عقل سلیم و آگاهی به …

بیشتر...
تاریخ بویراحمد ریشه دار و با افتخار