تلاش های خارق العاده یک مدیر برای ابقا !

تلاش های خارق العاده یک مدیر برای از دست ندادن مقام !

سایت استان: خبرها حاکی از آن است که مدیر یکی از شرکت های دولتی استان که از مریدان رئیس جمهور سابق نیز بود برای ماندن در مقام فعلی خود تلاش های فراوان و خارق العاده ای را انجام داده و به هر کار ممکن دست می زند. مدیر فوق الذکر که احتمالاً نامش محفوظ نخواهد […]

پربازديد