تلاش های شبانه

وجود رسوب در شبکه آب شهری استان

رضا صلاحیت‌پور در صفحه اینستاگرام خود این عکس را گذاشته و در زیر آن نوشته است؛ روزهای سخت برای مردمان دیارم و تلاش‌های شبانه…

پربازديد