تلخسرو

جلوگیری از دست‌درازی سودجویان با تعیین حریم تپه تاریخی تلخسرو

فرماندار بویراحمد نقش رسانه‌ها در آگاه‌سازی جامعه در صیانت از آثار تاریخی را موثر خواند و گفت: تپه تلخسرو هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود. به گزارش سایت استان کهگیلویه و بویراحمد، سید محمد کاظم نظری صبح امروز در جلسه صیانت از آثار تاریخی شهرستان بویراحمد با بیان اینکه شهرستان در زمینه‌های مختلف عقب‌ماندگی دارد، اظهار […]

رمضان بدون آب در روستای تاریخی تلخسرو

سایت استان: آب مایه حیات وآبادانی است وضرورت وجودآن در زندگی بشر برهیچکس پوشیده نیست وبه عقیده بسیاری از تحلیل گران بحران کم آبی از دغدغه های اصلی آینده جوامع بشری است واین زنگ خطر به معنای صرفه جویی در این مایه حیاتی است که باید از مصرف غیر ضروری آن پرهیز کرد وفرهنگ صحیح مصرف […]

پربازديد