تلی رَمَلک

غذاهای سنتی کهگیلویه و بویراحمد نماد مهمانی مردم برخوان نعمت طبیعت

غذاهای سنتی کهگیلویه و بویراحمد نشات گرفته از آداب‌ورسومی است که نسل به نسل به مردم این سرزمین رسیده و مردم را بر خوان نعمت طبیعت مهمان کرده است.

پربازديد