تمبر اختصاصی

چاپ تمبر اختصاصی کنگره ملی بزرگداشت حضرت آیت الله ملک حسینی (ره)

تمبر اختصاصی کنگره ملی بزرگداشت حضرت آیت الله ملک حسینی (ره) چاپ می شود. به گزارش سایت استان به نقل از روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان ،در راستای توسعه همکاری دو جانبه دانشگاه پیام نور استان با پست استان ، تفاهم نامه چاپ تمبر اختصاصی کنگره ملی بزرگداشت حضرت آیت الله ملک حسینی (ره) […]

پربازديد