تنگ تاریخی سولک

فن آوری نانو به کمک آثار تاریخی بهئمی می آید

سایت استان: رئیس اداره میراث فرهنگی بهمئی از حفاظت آثار تاریخی این شهرستان با استفاده از تکنیک نانو خبر داد. اسفندیار اباب اظهار کرد: در منطقه تاریخی تنگ سروک تعداد چهار سنگ نوشته از دوره اشکانی وجود دارد که تعداد دو سنگ ‌نوشته آن کتیبه‌دار هستند. وی تصریح کرد: این آثار گران‌سنگ از دوره اشکانیان […]

پربازديد