“توافق ژنو و گردشگری ایران”

“توافق ژنو و گردشگری ایران”

سایت استان: بهنام محمدپور این توافق پنجره های پر شماری را بر روی همه ی کارها باز کرده و خواهد کرد. بی گمان همیشه فرصت ها را می توان کشف کرد و از کوچک ترین روزن به بزرگ ترین جهان های ممکن دست یافت.توافق ژنو می تواند فرصتی طلایی در پیش پای گردشگری کشور باز […]

پربازديد