توسعه‌ی پایدار شهر دهدشت

«عوامل و مولفه‌های موثر در توسعه‌ی پایدار شهر دهدشت»

سایت استان: سید فضل الله گنجی پور آنچه باعث نگارش چند سطر زیر شد درج مقاله ای تحت عنوان <<دهدشت بسوی توسعه وآبادانی>>است که در روزهای اخیر در یکی از سایت های مجازی درج گردیده بود.لیکن آنچه نگارنده مقاله مذکور عنوان نمودند در واقع گزارش عملکرد مجموعه شهرداری دهدشت در حوزه بهسازی ومرمت مبادی ورودی […]

پربازديد