توسعه آب و نیروی ایران

تعویق شش‌ماهه حقوق هزار کارگر سدچم شیر گچساران

مدیر اجرایی کارفرمای شرکت توسعه آب و نیروی ایران از کمی اعتبارات برای ادامه کار در این سد اظهار نگرانی کرد و از پرداخت نشدن حقوق هزار کارگر در سدچم شیر این شهرستان در شش ماهه گذشته خبر داد.

پربازديد