توسعه اجتماعی

نقش مهم شبکه‎های اجتماعی در توسعه سیاسی و اجتماعی جامعه/ شبکه‌های اجتماعی و گروه‌های مجازی شناسنامه دار می‌شوند

سید کرامت‌الله کریمی ضمن اشاره به نقش مهم شبکه‎های اجتماعی در توسعه سیاسی و اجتماعی جامعه، اظهار داشت: شبکه‌های اجتماعی و گروه‌های فعال فضای مجازی شناسنامه‌دار می‌شوند.

پربازديد