تولید علم

تولید علم و ایجاد بستر دانشگاه اسلامی در پیام نور استان

سایت استان: رییس دانشگاه پیام نور استان گفت: کادر علمی این دانشگاه با هدف تولید علم و ایجاد بستر دانشگاه اسلامی و بدون در نظر گرفتن بسیاری از کاستی ها و تنها با سلاح علم و تجربه اقدام به فعال سازی بستر پژوهش و تحقیق در جهت آرمان ها و دغدغه های اصلی بنیان گذار […]

پربازديد