تومور مغزی

کودک ۷ ساله دهدشتی در انتظار آغوش مادر

شاید بارها از کنار این صحنه‌ها به راحتی گذشتیم یا اینکه فقط آهی کشیدیم و بس اما این بار به خاطر چشمان معصوم ایلیا هم که شده کمی تأمل کنید. مهناز اسفندیاری ساکن دهدشت بیش از 6سال است که به علت تومور مغزی زمین‌گیر شده است. مادرم جوان است هنوز بر روی گونه‌هایش چروکی دیده […]

پربازديد