توهین و فحاشی

« توهین و فحاشی؛ مزاح یا عمل مجرمانه؟ »

سایت استان: سید یعقوب افشون* مقدمه : توهین و فحاشی از آسیبهای اجتماعی است که جنبه کلامی و گفتاری و گاهاً نوشتاری پیدا می کند و بیشتر شامل بدزبانی و بدگویی به دیگران می باشد و در بین تمام اقشار جامعه و قومیت ها ملاحظه می شود . امروزه بدگویی و بدزبانی به صورت یک عادت […]

پربازديد