تيم رباتيك دانش آموزي هوش سفيد

سازمان ورزش و جوانان استان دقیقاً به چه کاری مشغول است؟

سایت استان: محمود آرام همیشه و بیشتر در مواقع حساس مثل انتخابات چه  انتخابات مجلس باشد و یا ریاست جمهوری و یا شورا فرقی نمیکند، جوانان مخاطبان اصلی کاندیداهای محترم هستند. هر کس با انبوهی از برنامه ها وعدهای رنگارنگ و قول حل مشکلات جوانان که بخش بزرگی از جامعه را تشکیل میدهند، را وعده […]

پربازديد