تکفیری‌ها

کار مشاوره‌ای بچه‌های ما موجب شد تا عراق و سوریه سقوط نکنند

سردار عوض شهابی‌فر فرمانده 8 سال دفاع مقدس گفت: بدون مشاوره ایرانی‌ها، عراق و سوریه همان روزهای اول به دست تکفیری‌ها و داعش سقوط می‌کردند.

پربازديد