تیم فوتبال سادات

«روز پرشکوه فوتبال کهگیلویه»

سایت استان: سیدابوصالح دانشفر بار دیگر سکوهای رنگ و رو رفته استادیوم پیر اما بسیار پرخاطره آزادی دهدشت شرمنده خیل عظیم تماشاگران ومشتاقان فوتبال دوستی بود که جهت تماشای دیدار فینال مسابقات فوتبال باشگاههای شهرستان کهگیلویه بزرگداشت شهدای شهرستان بین دو تیم ریشه دار و مردمی و باسابقه استان یعنی سادات و تیم بسیار جوان و […]

پربازديد