جاده چهارخطه

خادمی: باند دوم جاده چهارخطه بابامیدان – یاسوج – سمیرم نیازمند تزریق بیشتر اعتبار ملی

سید موسی خادمی در بازدید از این پروژه افزود: این جاده ارتباطی یک از پرترافیک ترین مسیرهای جنوب و مرکز کشور است و ۱۵۰میلیارد ریال اعتبار امسال آن ناکافی است.

پربازديد