جام تاریخی شیردال

«شیردال» لرستان سفیر حسن‌نیت ایران و آمریکا

سایت استان: صدرا محقق دستاوردهای سفر رییس‌جمهور ایران به آمریکا برای شرکت در اجلاس شصت‌وهفتم سران سازمان‌ملل به دیدار کری و ظریف و تماس اوباما و روحانی خلاصه نمی‌شود. بازگرداندن یک شیء باستانی ایرانی که از سال 2003 تاکنون در بخش مبارزه با قاچاق آمریکا به‌حالت توقیف‌شده مانده بود هم از دیگر دستاوردهای این سفر […]

پربازديد