جانیاز بودن و سرهنگ بودن

جانباز بودن در راه مملکت اسلامی افتخار است

مدیرکل دانشجویان شاهد و ایثارگر با بیان اینکه تاکنون در ۲۱ دانشگاه پردیس شهدا ایجاد شده؛ گفت: جانبازی برای این مملکت افتخار است. به گزارش سایت استان، عبدالمجید ارجمندی، مدیرکل دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویی در نشست خبری که در محل این سازمان برگزار شد، با بیان اینکه تاکنون در ۲۱ دانشگاه پردیس […]

جانباز بودن در راه مملکت اسلامی افتخار است

مدیرکل دانشجویان شاهد و ایثارگر با بیان اینکه تاکنون در ۲۱ دانشگاه پردیس شهدا ایجاد شده؛ گفت: جانبازی برای این مملکت افتخار است. به گزارش سایت استان، عبدالمجید ارجمندی، مدیرکل دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویی در نشست خبری که در محل این سازمان برگزار شد، با بیان اینکه تاکنون در ۲۱ دانشگاه پردیس […]

پربازديد