جایگاه

ضرورت جابجایی جایگاه زباله شهر لنده

شهردار لنده با اشاره به نامناسب بودن موقعیت و شرایط توپوگرافی مکان دفع زباله این شهر گفت: جابه‌جایی این جایگاه برای رعایت موازین بهداشتی در امر امحای زباله یک ضرورت انکار ناپذیر است.

پربازديد