جبر انتخابات

«جبر انتخابات»

مشارکت در انتخابات به عنوان مهم ترین نشانه مردم در سهم خواهی شان از حاکمیت است که در تعریف کلی به تصمیم گیری نسبت به نظارت بر وضع قوانین با انتخاب نماینده ای بلا عزل آن هم به مدت 4 سال و  با رای دادن به صورت آزاد،مستقیم و پنهانی می باشد. اکثر نظریه های […]

پربازديد