جریان عدالتخواه استان

موضع‌گیری سخنگوی جریان عدالت‌خواه استان نسبت به توهین وزیر ارشاد به لیکک

سخنگوی جریان عدالت‌خواه استان به سخنان علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره امام‌جمعه و شهرستان بهمئی واکنش نشان داد.

انتقاد سخنگوی جریان عدالتخواه استان به شورای حکمیت اصولگرایان کهگیلویه

در ادامه گفتگوهای جریان اصولگرای کهگیلویه بزرگ برای رسیدن به کاندیدای واحد، ۸ دی ماه جلسه ای با حضور چندین نفر از کاندیداهای جریان اصولگرای شهرستان کهگیلویه بزرگ تشکیل شد و با تشکیل شورای حکمیت،رسیدن به کاندیدای واحد را به عهده این شوار سپردند. در این جلسه محمد جهانبخش کاندیدای جریان عدالت خواه استان کهگیلویه […]

پربازديد