جریمه شرکت نفت

جریمه 80 میلیاردتومانی شرکت نفت گچساران!

سایت استان: رأی قطعی امورمالیاتی گناوه برعلیه شرکت نفت گچساران صادر شد . حکم پرداخت 80 میلیارد تومان، رأی قطعی امور مالیاتی شهرستان گناوه، برعلیه شرکت نفت گچساران صادر شده است و این شرکت محکوم به پرداخت این مبلغ به امورمالیاتی گناوه میباشد. بنا به این گزارش، در تاریخ 18 شهریور 92  طی حکم هایی […]

پربازديد