جشنواره عکس فجر

جشنواره تجسمی فجر به افراد با تجربه سپرده شده است

سایت استان: دبیر بخش عکس درباره پنجمین جشنواره تجسمی فجر معتقد است، خوشبختانه در جشنواره فجر رشته‌های مختلف به افراد اجرایی و با تجربه سپرده شده است. حسن غفاری، هنرمند عکاس و دبیر بخش عکس پنجمین جشنواره بین‌المللی تجسمی فجر  گفت: یکی از کامل‌ترین هرم‌های برگزاری نمایشگاهی را می‌توانیم در هرم مدیریتی جشنواره هنرهای تجسمی […]

پربازديد