جشنواره عکس کار،تعاون واشتغال

عکاس هم استانی در بین برگزیدگان جشنواره عکس کار،تعاون،اشتغال

سایت استان: دبیرخانه جشنواره عکس کار،تعاون واشتغال پس از ارزیابی و داوری بیش از ۵ هزار عکس ارسالی به دبیرخانه این جشنواره اسامی عکاسانی که آثارشان به نمایشگاه جشنواره راه یافته اعلام گردید. اعضای گروه داوری متشکل از، محمود مروتی،کریم متقی، افشین شاهرودی ، حسن غفاری و پیمان هوشمندزاده ، ۸۶ قطعه عکس (به صورت تک عکس […]

پربازديد