جشنواره فيلم فجر

تحلیلی بر فیلم “او خوب سنگ می زند”

سایت استان: فضل الله یاری – فیلم درباره نوجوانی به نام “بردو” است.”برد” در زبان لری کهگیلویه و بویر احمد یعنی سنگ و دراین فیلم یعنی او خوب سنگ می‌زند؛ اشاره ای است به مهارت او در پرتاب سنگ و تیراندازی.محوریت قصه با”بردو” است و عنوان فیلم نیز تاکیدی بر این موضوع است و در […]

پربازديد